Dienstverleningsdocument

Werkwijze | Polisvoorwaarden | dienstverleningsdocument

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Bij het geven van adviezen staat uw belang altijd centraal. Als lid van Adfiz onderschrijven wij de Integriteitscode waarin wij verklaren dat u kunt vertrouwen op onze integriteit en de Code Onafhankelijk Advies waarin wij aangeven dat wij ons in onze advisering altijd zullen laten leiden door uw belang en dat wij volledig vrij zijn in onze advisering. U kunt hieronder deze documenten downloaden en inzien:

Verder willen wij u graag informeren over de aard en reikwijdte van onze dienstverlening en de wijze waarop onze beloning is geregeld. Dit is vastgelegd in de zgn. dientverleningsdocumenten. 
U kunt hieronder de betreffende documenten downloaden en inzien:


VAN DEN BERK ASSURANTIËN
KOFFEREN 23 | 5492 BL | SINT OEDENRODE | T 0413-420190 | E INFO@VDBERK-ASSURANTIEN.NL