Zakelijk

Gebouw en inventaris | Vervoer | Garage | Aansprakelijkheid en recht | Bijzondere producten | Voor ondernemers | Voor werknemers

Garage

Als garagehouder heeft u auto’s van klanten onder uw hoede. Mocht daarmee iets gebeuren, dan is het fijn om te weten dat u daarvoor verzekerd bent. De garageverzekering is een combinatie van een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en een op het garagebedrijf toegespitste motorrijtuigverzekering. De garageverzekering dekt schade toegebracht met motorrijtuigen (van het bedrijf of van klanten), schade aan motorrijtuigen van klanten tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, en schade door een onjuiste uitvoering van de werkzaamheden aan het motorrijtuig. Het opnieuw uitvoeren van deze werkzaamheden is uitgesloten. Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of zaken veroorzaakt door de eigenaar of exploitant van het garagebedrijf, diens medewerkers en meewerkende familieleden/huisgenoten, en de eventuele bestuurders, commissarissen, personeelsvereniging en dergelijke van de onderneming. Uitgesloten is schade door opzet van de verzekeringnemer, oorlog en natuur- en kernrampen.

VAN DEN BERK ASSURANTIËN
KOFFEREN 23 | 5492 BL | SINT OEDENRODE | T 0413-420190 | E INFO@VDBERK-ASSURANTIEN.NL